1procent„WSPIERAJ HISTORiE I TURYSTYKĘ SWOJEGO MIASTA”

PRZEKAŻ 1 % PODATKU DOCHODOWEGO

NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU

PUBLICZNEGO JAKIM JEST

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GÓRNYCH ŁUŻYC

Jak przekazać 1 % podatku dochodowego dla Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc w Lubaniu ? Nie trzeba dokonywać wpłat i przelewów, wystarczy wypełnić swoje zeznanie podatkowe i wpisać dla Stowarzyszenia.

Jeżeli płacą Państwo podatek dochodowy od osób fizycznych lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub są podatnikiem, który płaci podatek liniowy 19% albo uzyskał dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych mogą Państwo przekazać 1 procent swojego podatku na cele Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc w Lubaniu

.

Co muszę zrobić, aby przekazać 1 procent podatku?

Wypełnić odpowiednią rubrykę w swoim rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38):

• Wpisz numer KRS Stowarzyszenia : KRS 0000172258

• Konto: 20 8392 0004 1300 5959 2000 0010

• proponowaną kwotę, która nie przekracza 1 procenta należnego podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy

Złożyć PIT do Urzędu Skarbowego:

• Do 31 stycznia 2013 - PIT-28

• Do 30 kwietnia 2013 – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38

Urząd Skarbowy przekaże wpisaną przez Państwa kwotę na konto Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc w Lubaniu w terminie 3 miesięcy od dokonania rozliczenia.

Ważne:

• 1 % można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.

• Podatnik nie może podzielić swojego 1 % na kilka organizacji.

Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc w Lubaniu realizuje przedsięwzięcia związane z promowaniem historii Lubania, powiatu i Górnych Łużyc, gromadzeniem dokumentacji i ochroną zabytków materialnych tych ziem. Dba również o podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.