Z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc pojawiły się w Lubaniu 5 nowych tablic z informacjami o zabytkach Lubania. Zostały umieszczone w pięciu punktach Lubania, gdzie upamiętniają miejsca i nieistniejące obecnie obiekty historyczne. Może to być ciekawa lekcja historii miasta zarówno dla turystów, jak i mieszkańców miasta.

luban-tabliceWszystkie nowe tablice łączy jedno to, że są położone w punktach oddalonych od centrum miasta, zlokalizowanych na dawnych przedmieściach. "Lubań to nie tylko ścisłe centrum, Wieża Bracka i Trynitarska, kamieniczki w Rynku, ale wieki historii, która toczyła się poza miejskimi murami. To są bardzo ciekawe miejsca i historie, ale w tej chwili pomija się je i zapomina o nich" – mówi prezes Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc, Janusz Kulczycki. "Na początek postawiliśmy pięć tablic, wykorzystując zbiory członków stowarzyszenia, w tym głównie moje i Tomasza Bernackiego, ale mamy kolejne pomysły. Moim marzeniem jest, żeby każde z czterech wzgórz otaczających Lubań miało swoją tablicę, bo na każdym jest coś ciekawego ,w tej chwili została nam Góra Kapliczna, gdzie odbyła się bitwa pomiędzy mieszkańcami i husytami".

Tablice zawierają krótkie informacje o historii obiektów oraz historii ich odkrywania a także reprodukcje przedstawiające obiekt lub wiarygodną rekonstrukcję na podstawie materiałów źródłowych. Ten oryginalny pomysł na pewno spodoba się zarówno turystom jak i mieszkańcom miasta, często i chętnie dociekającym jak dane miejsce wyglądało dawniej.

Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc wraz z władzami miasta wspólnie realizują pomysł oznakowania zabytków pod nazwą „Spacerem po starym Lubaniu”. Nowe tablice stanowią część jednolitego systemu informacji o zabytkach tworząc tym samym kompleksową ofertę turystyczną dla osób odwiedzających region.

Poniżej lokalizacja i tematyka tablic:

  • - obóz jeniecki z okresu I Wojny Światowej - za dawną jednostką Straży Granicznej, od ul. Jagiellońskiej,
  • - szubienica miejska z 1492 roku – ul. Papieża Jana Pawła II (około 100 m przed zjazdem do autostrady),
  • - Harcerska Góra – tablica będzie stała od ul. Biwakowej
  • - schron przeciwlotniczy pod Kamienną Górą – tablica przy ul. Parkowej koło placu zabaw,
  • - skwer Św. Jakuba - tablica na skwerze przy ul. Zgorzeleckiej, gdzie stał szpital i kościół Św. Jakuba, tablica na trasie Via Regia i szlaku pątniczego. tuż przed skrzyżowaniem ul. Zgorzeleckiej i ul. Kopernika. W miejscu tym, przy wyjściu Wysokiej Drogi, już poza murami miasta, w XIV stuleciu powstał kościół i szpital św. Jakuba. O ile świątynia została zniszczona w czasie wojny trzydziestoletniej, to szpital działał jeszcze do końca XIX wieku. Obecnie istniejący tu niewielki park coraz częściej bywa nazywany Skwerem św. Jakuba. Tablica ta stanowi element poszerzonego oznakowania śladów przeszłości miasta, gdzie spotykają się trzy polskie trasy Drogi św. Jakuba.

źródło:luban.pl i Janusz Kulczycki