Tomasz Bernacki

Tomasz BernackiTomasz Bernacki – zawsze pasjonowały go dwie dziedziny – przyroda i historia. Pierwsza pasja doprowadziła do ukończenia studiów z geologii poszukiwawczej w Instytucie Geologii we Wrocławiu, a także studiów z ochrony środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim. Drugą pasję „uprawia” już amatorsko, zgłębiając zwłaszcza tajemnice średniowiecznej Słowiańszczyzny oraz historię Lubania i pogranicza śląsko-łużyckiego. Rodowity lubanianin, choć pierwsze kilka lat po studiach pracował w administracji samorządowej w dolnołużyckich Żarach, a następnie już na stałe w górnołużyckim Lubaniu. Swoje zainteresowania kontynuował także po pracy poprzez działalność w organizacjach społecznych – w Żarach reaktywował powiatową LOP, a także aktywnie działał w PTTK Oddział Żarski oraz w Stowarzyszeniu Promocji Wschodnich Łużyc, pisząc swoje pierwsze artykuły w wydawanym przez to ostatnie stowarzyszenie czasopiśmie Przegląd Wschodniołużycki. W tym okresie wydał książkę – przewodnik „Żarski Las” (2002), a także przygotował kilka map turystycznych Powiatu Żarskiego, zainicjował powstanie pięknej ścieżki turystyczno-historycznej „Dolina Szyszyny” w Biedrzychowicach. Ten okres działalności zamknęło odznaczenie „Zasłużony dla województwa zielonogórskiego”, które otrzymał prawdopodobnie jako najmłodsza osoba w tym byłym województwie, a także uhonorowany przez Wojewodę Lubuskiego „za osobisty wkład na rzecz rozwoju i promocji turystyki w woj. lubuskim”. Po powrocie do Lubania kontynuował przyrodnicze pasje w lubańskiej Agendzie 21, a historyczną w Stowarzyszeniu Miłośników Górnych Łużyc. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu regionalizmu, turystyki, w tym historii lokalnej, zwłaszcza Lubania, publikowanych na łamach m.in. Przeglądu Lubańskiego, Ziemi Lubańskiej oraz na stronach internetowych. Autor dwóch filmów dokumentalnych „Szlakiem Wygasłych Wulkanów” (2007 , 45 min.) oraz Civitas Luban (2010, 45 min.). Na co dzień krajoznawca, łazikujący wspólnie z żoną (biolog) i trójką dzieci, po lasach, górach i zabytkach regionu, łącząc w ten sposób miłość do przyrody i historii śląsko-łużyckiego regionu.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Publikacje Tomasza Bernackiego