FILMY STOWARZYSZENIA

Uniegoszcz 2015 - inscenizacja fragmentu walki o Lubań 1945r autorstwa Krzysztofa Jaworskiego

Kontynuując temat walk pod Lubaniem w 1945 roku i krwawych bojów w tym mieście ponownie odwiedzamy Janusza Kulczyckiego, pasjonata i znawcę lokalnej historii, wybitnego kolekcjonera, autora licznych publikacji i opracowań – a także świetnego malarza, którego płótna często nawiązują do przeszłości lubańskiej ziemi. W jego domu, będącym prawdziwym muzeum, liczne pamiątki minionego czasu przywołują klimat dawno minionych dni.