herb-stowarzyszeniaLubańskie Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc pragnie budować tożsamość regionalną w oparciu o tradycje historyczną Górnych Łużyc. Realizuje cały wachlarz zadań, służących regionalnej edukacji historycznej, wspieraniu badań nad dziejami polskiej części Górnych Łużyc oraz propagowaniu walorów turystycznych tego obszaru, z dużym naciskiem na miasto Lubań, w taki sposób, aby odpowiadać na potrzeby zarówno ucznia szkoły podstawowej, jak i młodzieży, studentów, nauczycieli oraz całej lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc podejmuje następujące działania:

- organizuje naukowe i popularnonaukowe wykłady, prelekcje, dyskusje, warsztaty i konferencje,

- realizuje projekty służące wspieraniu edukacji regionalnej mieszkańców polskiej części Górnych Łużyc,

- współpracuje z naukowcami, instytucjami kultury i innymi stowarzyszeniami naukowymi,

- prowadzi badania nad historią polskiej części Górnych Łużyc,

- organizuje wystawy, wernisaże, inscenizacje historyczne w porozumieniu z lokalnym władzami

- gromadzi literaturę poświęconą historii Lubania i Górnych Łużyc