Zbyszek Madurowicz

Zbyszek Madurowicz - aptekarz, regionalista i publicystaZbyszek Madurowicz urodził się 20 czerwca 1949 roku we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w 1975 roku rozpoczął pracę zawodową w jednej z aptek wrocławskich. Rok później przyjeżdża do Lubania i obejmuje kierownictwo dzisiejszej apteki "Pod Siedmioma Planetami". Od 1990 obejmuje aptekę w niedalekiej Olszynie, w której po prywatyzacji, już jako właściciel, pracuje do dzisiaj.

Dni Lubania 2013 - wykład w Centrum Historycznym - foto ŁCRPraca zawodowa, którą wykonuje z przyjemnością i zrozumieniem pacjenta, zawsze stanowiła dla niego priorytet, czasem kosztem życia rodzinnego, kiedy wprowadził w wiejskiej wówczas aptece dyżury nocne – trwające zresztą do dzisiaj. Ponad dziesięć lat temu zajął się pracą społeczną w realiach wykonywanego zawodu. Tworzył się samorząd aptekarski i Zbyszek postanowił spróbować. Został wybrany na zjeździe Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej do Rady, w której pracuje do dnia dzisiejszego. Przez sześć lat był skarbnikiem Izby Aptekarskiej, dzisiaj prowadzi trudne sprawy wykroczeń w komisji etyki zawodowej. Dwa lata temu został wybrany przewodniczącym Sekcji Historii Farmacji Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Opublikował wiele artykułów i prac z zakresu historii zawodu i aptekarstwa. Za swoją pracę na rzecz farmacji aptecznej został w listopadzie 2007 roku odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Dwa lata później otrzymał najwyższe odznaczenie zawodowe (jako aptekarz) – medal Koskowskiego.

Znaczącą nową inspiracją stała się serdeczna znajomość ze znanym kolekcjonerem lubańskim Januszem Kulczyckim, która zaszczepiła go kolekcjonerstwem lokalnym – głównie dotyczącym Olszyny i okolicy. Lata zbierania i poszukiwań informacji historycznych pozwoliły uświetnić uroczystość nadania Olszynie praw miejskich wydaniem w 2004 roku książki „Olszyna w historię wpisana, w tym Biedrzychowice i okolice”.

Olszyna w historię wpisanaKsiążka nie jest jedynym przekazem lokalnej historii. Systematycznie powiększająca się wiedza – dzięki kolekcjonerstwu i kontaktom z przyjaciółmi z Niemiec – znajduje swoje miejsce w licznych artykułach w „Przeglądzie Lubańskim”, a później do dnia dzisiejszego w „Ziemi Lubańskiej”. Jest to nowa wiedza, którą co miesiąc dzieli się z czytelnikami.

Wyniesione z rodzinnego domu zainteresowanie historią znajduje też swoją realizację w lubańskim Stowarzyszeniu Miłośników Górnych Łużyc. Jest jednym z założycieli tej organizacji i do dnia dzisiejszego jej skarbnikiem . Bierze udział w wystawach i wygłasza referaty podczas organizowanych konferencji naukowych. Od momentu kiedy utworzono Lubańskie Centrum Historyczne miał wystawy poświęcone olszyńskiemu meblarstwu, lubańskim malarzom oraz etykietom wiszącym (temat aptekarski). Równocześnie użycza swoje zbiory na wystawy tematyczne w Centrum Historycznym i Muzeum Lubańskim. Jego teksty historyczne dotyczące ewangelików można znaleźć na stronie Parafii ewangelicko-augsburskiej w Lubaniu.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.