Czym jest audyt zewnętrzny? Sprawdź to!

W każdej organizacji zdarzają się nieprawidłowości. Dlatego kluczowe jest przeprowadzanie stosownych badań i wdrażanie mechanizmów kontrolnych, mających na celu wykrycie i eliminację błędów. Do tego służy m.in. audyt, w tym zewnętrzny. Czym on dokładnie jest? O tym dowiesz się z poniższego artykułu. Przeczytaj go już teraz.

Na czym polega audyt zewnętrzny?

W ten sposób określa się rodzaj diagnostyki funkcjonowania danej organizacji. Audyty zewnętrzne prowadzi się m.in. po to, by sprawdzić ogólną kondycję firmy czy instytucji, określonego systemu, obszaru jej działania lub poszczególnych procesów, a nawet produktów. W celu weryfikacji, czy dana jednostka zaspokaja konkretne wymagania, ustala się konieczne do spełnienia standardy. Na tej podstawie określa się, w jakich aspektach konieczne będzie wprowadzenie zmian w organizacji, a gdzie funkcjonuje ona tak, jak powinna.

Jakie są jego cele?

Tego typu badania przeprowadza się przede wszystkim w celu poprawy funkcjonowania organizacji jako całości lub poszczególnych jej obszarów. Audyty stanowią istotny element systemu zarządzania jakością. Wykonuje się je więc po to, by wykryć ewentualne nieprawidłowości, potencjalne zagrożenia w przyszłości, a także wskazać sposoby na to, by je wyeliminować lub im zapobiec.

To jednak nie wszystko – zlecenie takiego zadania wyspecjalizowanemu podmiotowi może również pomóc w uzyskaniu certyfikacji, wskazującej na utrzymywanie najwyższych standardów w danym przedsiębiorstwie czy innej jednostce. Z tego powodu audyty dzieli się na dwa typy:

  • drugiej strony,
  • trzeciej strony.

W pierwszym przypadku są one zlecane przez podmiot będący najbliżej audytowanej organizacji. Zazwyczaj więc zlecającym jest firma, która chce się upewnić, że partner spełnia określone standardy. Audyt trzeciej strony z kolei wiąże się z procedurą certyfikacji konkretnej działalności, więc zleceniodawcę w takim układzie stanowi podmiot audytowany.

Co można uzyskać, sięgając po audyt zewnętrzny?

Takie badania niosą ze sobą różne korzyści, od wskazania błędów w funkcjonowaniu systemu i ich eliminacji po uzyskanie certyfikacji, świadczącej o sprawnym zarządzaniu jakością. Dlatego wiele organizacji decyduje się na ten ruch. Myślisz o zleceniu takich badań w swojej firmie lub u partnera? Postaw na współpracę z certyfikowanym audytorem.