Rodzaje audytów – jakie się wyróżnia? Sprawdź to!

Zarządzanie jakością wymaga wprowadzenia procedur, które pomagają wychwytywać niedociągnięcia w działalności organizacji i znajdować rozwiązania eliminujące je. W tym celu m.in. prowadzi się audyty. Wyróżnia się ich trzy podstawowe typy – wewnętrzny, zewnętrzny i warstwowy. Już teraz poznaj każdy z nich.

Audyt wewnętrzny

Tym terminem określa się czynności mające na celu zbadanie, czy zachodzące w danej organizacji procesy są odpowiednie, by osiągnąć wyznaczony cel. Ponadto wskazuje się działania mogące poprawić aktualny stan. Warto pamiętać, że mimo wykonywania ich przez organ wewnętrzny, muszą być w pełni obiektywne. Badań dokonuje się w oparciu o określone wzorce, przepisy i standardy, jakie przyjęła dana jednostka. Ich wyniki dostępne są wyłącznie dla osób zarządzających konkretną działalnością. W wybranych podmiotach audyty wewnętrzne są koniecznością. Tak jest np. w przypadku organów Samorządu Terytorialnego.

Audyt zewnętrzny

Zasady tego typu badań są podobne jak w przypadku audytu wewnętrznego. Kierując się określonymi standardami, audytor sprawdza jakość procesów zarządzania, produkcji lub zgodność stosownej dokumentacji z finansami danej instytucji, poszukując ewentualnych nieprawidłowości. Ponadto w raporcie proponowane są rozwiązania, jakie miałyby na celu polepszenie kondycji danej organizacji lub określonego jej obszaru. Główna różnica między tymi dwoma typami badań leży w tym, kto pełni funkcję audytora. W tym przypadku wybiera się zewnętrzny podmiot, mający stosowną certyfikację. Zlecającym może być np. partner biznesowy firmy lub sama jednostka audytowana, która chce uzyskać certyfikację.

Audyt warstwowy

Jak sama nazwa wskazuje, w przypadku tego audytu badania wykonywane są warstwowo, tj. na różnych szczeblach. Są one więc dużo szerzej zakrojone i pozwalają spojrzeć na ogół procesów zachodzących w danej organizacji. W przypadku audytów warstwowych kontrolerami są praktycznie wszyscy pracownicy jednostki – nie tylko na szczeblu kierowniczym, ale i m.in. osoby sprawdzające jakość finalnego produktu.

Audyt – badanie niezbędne w systemie zarządzania jakością

Właściwie przeprowadzony audyt korzystnie wpływa na działanie całej organizacji. Dzięki niemu można wyeliminować wszelkie nieprawidłowości związane z zarządzaniem nią, jak i w zachodzących w niej procesach. Należy jednak pamiętać, że zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne badania muszą być wykonane przez wykwalifikowanych specjalistów.